เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทคังซวนวัฒนธรรมและการศึกษา ก่อตั้งขึ้นในไต้หวันในปี พ.ศ. 2531 และในปี 2545 ได้ขยาย ธุรกิจไปยังประเทศจีน ในปี 2561 ได้ขยายมาทางประเทศไทย ทิศทางธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ การเผยแพร่ด้านสื่อการสอนทางการศึกษาและสื่อการสอนในโรงเรียน ในการเผยแพร่การศึกษาเราพัฒนา คุณภาพของสื่อการสอนระดับปฐมศึกษา ผลิตภัณฑ์ของเด็กปฐมวัย หนังสือ และนิตยสารเป็นต้น ในด้านของธุรกิจโรงเรียน เรามีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 4 โรง ทั้งในไต้หวันและประเทศจีน...

Established in 1988, Kang Xuan started off as an educational publisher and international schools' founder in Taiwan. The company expanded the business to Mainland China in 2002, and then to Thailand in 2018...

More...

K-Kids brings the world to the kids!

Top