เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทคังซวนวัฒนธรรมและการศึกษา ก่อตั้งขึ้นในไต้หวันในปี พ.ศ. 2531 และในปี 2545 ได้ขยาย ธุรกิจไปยังประเทศจีน ในปี 2561 ได้ขยายมาทางประเทศไทย ทิศทางธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ การเผยแพร่ด้านสื่อการสอนทางการศึกษาและสื่อการสอนในโรงเรียน ในการเผยแพร่การศึกษาเราพัฒนา คุณภาพของสื่อการสอนระดับปฐมศึกษา ผลิตภัณฑ์ของเด็กปฐมวัย หนังสือ และนิตยสารเป็นต้น ในด้านของธุรกิจโรงเรียน เรามีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 4 โรง ทั้งในไต้หวันและประเทศจีน

“การศึกษาปฐมวัย” คือผลิตภัณฑ์ที่สำ คัญที่สุดของกลุ่มบริษัทคังซวนวัฒนธรรมและการศึกษา เราเป็นผู้นำ แนวคิดทางด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัยและได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำ หรับเด็กวัย 3-6 ปี ซึ่งจะเป็นช่วง การเรียนรู้ช่วงเวลาที่สำ คัญที่สุดสำ หรับเด็ก

การขยายธุรกิจเข้ามาสู่ประเทศไทย เราหวังว่าการเปิดตัวของแนวคิดทางการศึกษาช่วงปฐมวัยในเมืองไทย จะสามารถช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของครูผู้สอน และได้มีสื่อการสอนที่เหมาะสมสำ หรับเด็กปฐมวัย ทำ ให้เด็กได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้


Established in 1988, Kang Xuan started off as an educational publisher and international schools' founder in Taiwan. The company expanded the business to Mainland China in 2002, and then to Thailand in 2018. As a professional publisher of educational resources, Kang Xuan has developed the best quality textbooks for elementary and junior high school. We also provide early childhood educational materials, books, magazines and other products in order to develop children at every age to their full potential.

Early childhood educational materials are always an important product line of Kang Xuan. Collaborating with experts in various fields, we hope to introduce our advanced educational concepts to Thailand, in order to promote professional growth for teachers, and provide supplemental materials that improve physical and mental development of preschool children. We nourish children aged 3 to 6 with abundant knowledge of the world and provide suitable products for children to learn through play and grow up happily.


 • ฉางชุน ฝ่ายธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สือเจียจวง ฝ่ายธุรกิจหัวเป่ย สำนักงานปักกิ่ง
 • เจิ้งโจว ฝ่ายธุรกิจภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
 • เฉิงตู ฝ่ายธุรกิจภาคตะวันตกเฉียงใต้
 • กวางเจา ฝ่ายธุรกิจภาคตะวันตกเฉียงใต้
 • หนานจิง สำนักงานใหญ่ในประเทศจีน ฝ่ายธุรกิจหัวตง
 • ไต้หวัน สำนักงานของกลุ่มบริษัท
 • ประเทศไทย สำนักงานอาเซียน

บริษัทคังซวนวัฒนธรรมและการศึกษา

 1. ศูนย์โลจิสติกเถาหยวน
 2. มูลนิธิคังซวนวัฒนธรรมและการศึกษา
 3. สถาบันการศึกษาถั้วเหริน
 4. บริษัทอวี้เฉียววัฒนธรรมและการศึกษา

หนานจิงคังซวนวัฒนธรรมและการศึกษา

 1. หนานจิงฟ่งหวงคังซวน
 2. หนานจิงคังซวนวัฒนธรรมและการศึกษา
 3. หนานจิงเหอซิน
 4. สถาบันวิจัยของเด็กก่อนวัยเรียนคังซวน

โรงเรียนนานาชาติคังเฉียว

 1. วิทยาเขตซิ่วกัง
 2. วิทยาเขตคังซวน
 3. วิทยาเขตชิงซาน
 4. วิทยาเขตซินจู๋
 5. วิทยาเขตตงหัว
 6. วิทยาเขตหลินโข่ว

คังซวนวัฒนธรรมและการศึกษา(ประเทศไทย)

อยู่ที่

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ห้อง 3003B
อาคารเลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

TEL : ( + 66)2 0624767

FAX : ( + 66)2 0624768

กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

โปรดเขียนอีเมลถึงเรา

Top