ติดต่อเรา

Kang Xuan Cultural & Educational (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างครบถ้วน

อยู่ที่

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ห้อง 3003B
อาคารเลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

TEL : ( + 66)2 0624767

FAX : ( + 66)2 0624768

กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

โปรดเขียนอีเมลถึงเรา

Top