Lukann

Lukann

Lukann

Lukann เกมกระดานล้อเมจิก
เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ฝึกฝนให้เด็กๆ คิดอย่างมีเหตุผล

The German Style Hands-on Learning Method
Applied to Improve Logical Thinking Ability


สร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงตรรกะอย่างมืออาชีพ
Build a Professional Logical Classroom

 1. ในการใช้หลักสูตรนี้ เราจะช่วยแนะนำการวางแผนจัดห้องเรียนเชิงตรรกะ และรูปแบบห้องเรียนที่เหมาะสมให้แก่ท่าน

ทำไมต้องเรียนตรรกะ?
Why Learn Logic?

"ตรรกะและการใช้เหตุผล" เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น คิดหาวิธีแก้ไขเมื่อพบปัญหาที่ซับซ้อน ก็สามารถใช้ตรรกะที่เรียนรู้มาแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้


การฝึกวิธีคิดเชิงตรรกะ" จะช่วยพัฒนาความฉลาดและเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตให้เด็ก

หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะที่เป็นระบบของเราจะช่วยฝึกทักษะการคิดของเด็กเล็กและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้เด็กรู้จักปรับตัวในการดำเนินชีวิต สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคตได้อย่างดี

Systematic  หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรแบ่งเป็น 6 ระดับคือ A - F แนวคิดของขั้นตอนการเรียนรู้ในแต่ละระดับจะค่อยๆ ลึกซึ้งขึ้นและกว้างขึ้น


Modular   แบ่งเป็นบทย่อย หลายระดับ

ด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม อย่างกระดานล้อเมจิกและบัตรภาพกิจกรรม จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Playful   เรียนรู้ผ่านการเล่น

หลักสูตรที่เป็นระบบของเรา จะฝึกให้เด็กๆ ใช้ความคิดเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านการเล่นเกมกระดาน

 1. มีใบประกาศนียบัตรให้ เมื่อผ่านแต่ละระดับ
 1. เนื้อหาของบัตรภาพกิจกรรมแบ่งเป็นหลายระดับ

วิธีใช้กระดานล้อเมจิก
How to Play Lukann Magic Board

 1. ขั้นตอนที่ 1 เตรียมกระดานก่อนเล่น
  สอดบัตรภาพกิจกรรมลงในกระดานล้อเมจิก โดยให้มุมโค้งมนอยู่ทางด้านขวา ปรับล้อหมุนสีต่างๆ ให้เป็นสีเดียวกัน
 1. ขั้นตอนที่ 2 หมุนล้อหมุนหาคำตอบ
  บนบัตรภาพกิจกรรมจะมีคำถามให้เด็กๆ หาคำตอบที่ถูกต้อง โดยดูสีลูกศรที่ภาพคำตอบ
  จากนั้นปรับสีของล้อหมุนให้ตรงกับสีลูกศร
 1. ขั้นตอนที่ 3 ตรวจคำตอบด้านหลัง
  กลับด้านบัตรภาพกิจกรรมเพื่อตรวจคำตอบ
  โดยดูว่าสีบนบัตรภาพกิจกรรมตรงกับสีของล้อหมุนหรือไม่ ถ้าตรงกันแสดงว่าถูกต้อง

ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
Benefits of the Hands-on Learning Approach

"ความฉลาดของเด็กเริ่มต้นจากปลายนิ้ว"
การฝึกให้เด็กๆ เรียนรู้จากการลงมือทำ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้มือและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนาน ซึ่งตรงกับความสนใจของเด็ก และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
การใช้กระดานล้อเมจิกจะช่วยฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ภาพประกอบที่สวยงามจะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ กิจกรรมที่
ออกแบบมาให้เด็กๆ ฝึกคิดเชิงตรรกะ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา

หลังจากตอบคำถามเสร็จแล้ว ให้เด็กตรวจคำตอบด้วยตัวเอง
เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้เด็กมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย

 1. กระดานล้อเมจิกของ Lukann
  ได้รับสิทธิบัตรจากหลายประเทศ
Top