SMART BOX

SMART BOX

Brain Teasers & Board Games
เกมฝึกสมองและของเล่นจากไม้

เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาด้วยเกมฝึกสมองแสนสนุก


SMART BOX Series
กล่องสร้างอัจฉริยะ

เกมฝึกสมอง ชุด กล่องสร้างอัจฉริยะ (SMART BOX) เป็นชุดเกมฝึกสมองที่ออกแบบมา เพื่อให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจลึกลงไปมากกว่าแค่การจดจำ เด็กจะได้รับการกระตุ้นให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านคือ การมองเห็น ได้ยิน รับสัมผัส การเคลื่อนไหว และการทรงตัวรวมกัน แผ่ขยายและสร้างเครือข่ายใยประสาทที่แข็งแรงสะสมเป็นความทรงจำระยะสั้นและระยะยาว ทำให้เด็กสามารถรับรู้และเรียนรู้สิ่งรอบตัวไปตลอดชีวิต

● พัฒนาศักยภาพด้านการคิด การอ่าน คณิตศาสตร์ ศิลปะ และฝึกสมาธิ
● เริ่มจากระดับที่ง่ายแล้วค่อยๆ ยากขึ้น ท้าทายความสามารถของเด็ก 
● ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
● ฝึกกล้ามเนื้อมือ
● ฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
● พัฒนาทักษะต่างๆ ครบทุกด้าน

SMART BOX            
SKILL  ฝึกสมาธิ

บันทึกการผจญภัยของอาบู 
(Abu's Journal)

EAN: 471-326-431-001-8

ความฝันของอาบู คือการได้ล่องเรือผจญภัยไปในโลกกว้าง มาช่วยอาบูต่อเรือแบบต่างๆด้วยบล็อกไม้ในชุด Smart Box กันเถอะ ขณะต่อเรือ เด็กๆ จะได้ฝึกวางบล็อกไม้แต่ละชิ้นให้สมดุล ฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ  เสริมสร้างจินตนาการ และช่วยให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น


SMART BOX            
MATH   เก่งคำนวณ

อาบูท่องเที่ยวไปในต่างแดน
(Abu Goes on a Trip)

EAN: 471-326-431-002-5

อาบูกำลังจะไปเยี่ยมเพนกวินติงติง เพื่อนของเขาที่ขั้วโลกใต้ เด็กๆ จะได้ท่องโลกกว้างผ่านสายตาของอาบู ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ ได้รู้จักตำแหน่งหน้า กลาง หลังของสิ่งของต่างๆ การฝึกนี้จะช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ด้วย


SMART BOX            
ART   คิดสร้างสรรค์

ไดอารี่ของอาบู
(Abu's Diary)

EAN: 471-326-431-003-2

เด็กๆ จะได้อ่านบันทึกเรื่องราวความสุขและสนุกสนานของอาบูกับพี่สาวฝาแฝด ขณะอ่านก็จะได้ลองใช้ตัวปั๊มหลายแบบ และเติบโตไปพร้อมกันกับครอบครัวของอาบู


SMART BOX            
READ    ฝึกการอ่าน

หีบสมบัติของอาบู 
(Abu's Magical Chest)

EAN: 471-326-431-004-9

อาบูพบหีบสมบัติที่มีตัวต่อไม้รูปร่างต่างๆ ทั้งจุดกลมๆ เส้นตรง และเส้นโค้ง ทั้งหมดนั้นสามารถนำมาประกอบกันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ 26 ตัว เรามาเรียงตัวอักษรตั้งแต่ A-Z และเรียนรู้คำศัพท์จากตัวอักษรภาษาอังกฤษกันเถอะ


SMART BOX            
THINK   มิติสัมพันธ์

สถาปนิกน้อย อาบู 
(Abu the Architect)

EAN: 471-326-431-005-6

อาบูอยากช่วยพ่อของเขาสร้างบ้านตามคำสั่งของพระราชา แต่เขาไม่เคยสร้างบ้านมาก่อน อย่างนี้ต้องให้เด็กๆ ช่วยแล้วละ ให้เด็กๆ ดูแบบบ้านแล้วคิดว่า จะวางบล็อกไม้อย่างไรให้ได้ตามแบบ กิจกรรมนี้จะกระตุ้นให้เด็กๆ คิดและเข้าใจความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมิติ (กว้าง ยาว สูง) มากขึ้นบล็อกไม้โมเสก
Design - A - Tile

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องสี ขนาดและรูปทรงอย่างสนุกสนาน ผ่านบล็อกไม้สีสัน
สวยงามในรูปทรงต่างๆ จำนวน 44 ชิ้น เด็กสามารถต่อบล็อกตามรูปตัวอย่าง หรือจะต่อเองตามจินตนาการก็ได้

ช่วยฝึกตรรกะ การคิดวิเคราะห์ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ


ปริศนาเศษส่วนผลไม้
Fruit - Fraction Puzzle

เรียนรู้เรื่องเศษส่วน ด้วยบล็อกไม้ลายผลไม้สีสันสดใส สามารถนำมาประกอบได้ 3 ชุด คือ 2 ส่วน, 3 ส่วน และ 4 ส่วน เป็นการเรียนรู้ผ่านทักษะการใช้มือให้สัมพันธ์กับสายตา ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจง่ายขึ้นรูปทรงปริศนา
Part Whole Puzzle

ให้เด็กๆ รู้จักรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ โดยการวางบล็อกไม้รูปทรงต่างๆ ลงบนฐานให้ถูกต้องฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเสริมสร้างจินตนาการ


เมืองบล็อกไม้
City - Block Stairs

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยการประกอบบล็อกไม้ให้เป็นตึกรูปร่างต่างๆ ฝึกสังเกตความแตกต่างของสีและรูปทรง ตลอดจนฝึกใช้กล้ามเนื้อมือประสานกับสายตาอย่างสนุกสนาน


คัตติ้งเค้ก
Cutting Cake

มีเค้กไม้ชิ้นใหญ่ เด็กๆ ลองใช้มีดหั่นดูซิกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมือ โดยการใช้มีดไม้ตัดแบ่งเค้กที่ยึดติดกันด้วยเวลโคเทปออกจากกันลูกปัดร้อยเชือก
Lacing Beads

การร้อยลูกปัดลงในเชือก เป็นการฝึกสมาธิ ฝึกทักษะการใช้มือ ประสานกันทั้ง 2 ข้าง ในขณะเดียวกันก็สังเกตความแตกต่างของ สีและรูปทรงไปด้วย ในชุดประกอบด้วยลูกปัดไม้ 28 เม็ดและ เชือกสำหรับร้อยลูกปัดไม้ 1 เส้น ด้วยชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ จึง เหมาะสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และเป็นการเตรียม ความพร้อมพื้นฐานในด้านการเขียนของเด็ก


บล็อกสีเศษส่วน
Color Blocks in Case

ชุดเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและจำนวน พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับ วางบล็อกไม้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสี ขนาด และรูปทรงในชุดประกอบด้วยบล็อกไม้ 2 สี จำนวน 21 ชิ้น พร้อมกล่องเก็บอย่างดีม้าหมุนฝึกตรรกะ
Merry - Go – Round

วางบล็อกไม้รูปดาวแล้วหมุนแท่นหมุน ฝึกสายตาให้มองตามวัตถุและเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องสีและตำแหน่ง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับ และหมุนแท่นหมุน


บล็อกไม้จัมโบ้
Jumbo Blocks in Case

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการ นับเลข อนุกรม มิติสัมพันธ์ การ เรียนรู้ผ่านการหยิบจับวัตถุจริง จะช่วยให้เด็กๆ มองเห็นภาพ มากกว่าการเรียนรู้จากกระดาษ เสริมสร้าง IQ ทั้งยังฝึกกระบวน การคิด ฝึกสมาธิ พัฒนากล้ามเนื้อ มัดเล็กในการหยิบจับ และให้เด็กๆ วางบล็อกไม้ตามจินตนาการ

Top