สินค้าขายดี

ลดราคา!

My Secret

ความลับของผม พร้อมแนวทางจัดกิจกรรม
250 ฿
-38% off
ลดราคา!

Colorful Cities

เมืองหลากสี พร้อมแนวทางจัดกิจกรรม
250 ฿
-38% off
ลดราคา!

Teacher in Nature

ครูสอนออกกำลังกายในธรรมชาติ พร้อมแนวทางจัดกิจกรรม
250 ฿
-38% off
ลดราคา!

When Will It Rain

ฝนใกล้จะตกหรือยังนะ พร้อมแนวทางจัดกิจกรรม
250 ฿
-38% off

Project Book : Colorful Cities

แนวทางการจัดกิจกรรม เมืองหลากสี
150 ฿

Project Book : When Will It Rain

แนวทางการจัดกิจกรรม ฝนใกล้จะตกหรือยังนะ
150 ฿

Project Book : My Secret

แนวทางการจัดกิจกรรม ความลับของผม
150 ฿

Project Book : Teacher in Nature

แนวทางการจัดกิจกรรม ครูสอนออกกำลังในธรรมชาติ
150 ฿

Kang Xuan Thailand Channel

ข่าวสาร

18 มี.ค. 2021
แม้ในปัจจุบัน เด็ก ๆ จะสามารถซึมซับข้อมูลหลากหลาย ได้จากโลกดิจิทัล แต่การมอบหนังสือที่ถูกคัดสรรเนื้อหามาอย่างดี จะช่วยรักษาสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเด็ก
5 ก.พ. 2021
เตรียมความพร้อมด้านการเขียน เรียนรู้เส้นพื้นฐานครบ 13 เส้น ฝึกการประสานสัมพันธ์มือกับตา กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
28 ม.ค. 2021
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ดำเนินการในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้แนวคิดมาจากโครงการต้นแบบของประเทศอังกฤษ (Bookstart UK)
21 ก.พ. 2019
บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ได้จัดการอบรมครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กด้านทักษะทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการสร้างความคิดเชิงตรรกะ กระบวนการใช้เหตุและผลในเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียน