กลุ่มบริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา ก่อตั้งขึ้นในประเทศไต้หวันเมื่อปี พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศจีน และขยายมายังประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาและสื่อการสอนในโรงเรียน ในด้านนวัตกรรมทางการศึกษา เราพัฒนาคุณภาพของ
สื่อการสอนระดับปฐมวัย ของเล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือและนิตยสาร ฯลฯ ในด้านของธุรกิจโรงเรียน เรามีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 4 โรง ทั้งในประเทศไต้หวันและประเทศจีน

“การศึกษาปฐมวัย” คือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของกลุ่มบริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา เราเป็นผู้นำแนวคิดทางด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก

สำหรับการขยายธุรกิจมายังประเทศไทย เราหวังว่า การเปิดตัวแนวคิดทางการศึกษาช่วงปฐมวัยในประเทศไทย จะช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของครูผู้สอน ให้มีสื่อการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัย

Established in 1988, Kang Xuan started off as an Educational Publisher and International Schools’ Founder in Taiwan. The company expanded the business to Mainland China in 2002, and then to Thailand in 2018. As a professional publisher of educational resources, Kang Xuan has developed the best quality textbooks for Elementary and Junior High School. We also provide Early Childhood Educational Materials, Books, Magazines and other products in order to develop children at every age to their full potential.

However, Early Childhood Educational Materials has always been an important product line of Kang Xuan. Collaborating with experts in various fields, we hope to introduce our advanced educational concepts to Thailand, in order to promote professional growth for Teachers, and provide supplemental materials that improve Physical and Mental Development of Preschool Children. We nourish children with abundant knowledge of the world and provide suitable products for children to learn through play and grow up happily.

zone name