18 มี.ค. 2021
หนังสือภาพของ คัง ซวน ได้รับการคัดสรรในโครงการ My Morals
แม้ในปัจจุบัน เด็ก ๆ จะสามารถซึมซับข้อมูลหลากหลาย ได้จากโลกดิจิทัล แต่การมอบหนังสือที่ถูกคัดสรรเนื้อหามาอย่างดี จะช่วยรักษาสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเด็ก
5 ก.พ. 2021
พัฒนาลีลามือ 13 เส้นหรรษา และ 13 เส้นสร้างสรรค์
เตรียมความพร้อมด้านการเขียน เรียนรู้เส้นพื้นฐานครบ 13 เส้น ฝึกการประสานสัมพันธ์มือกับตา กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
28 ม.ค. 2021
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ดำเนินการในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้แนวคิดมาจากโครงการต้นแบบของประเทศอังกฤษ (Bookstart UK)
21 ก.พ. 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการองค์ความรู้สำหรับครูมืออาชีพ
บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ได้จัดการอบรมครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กด้านทักษะทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการสร้างความคิดเชิงตรรกะ กระบวนการใช้เหตุและผลในเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียน