แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

Chinese Reader for Kids Box Set

ชุดนิทานภาพ 2 ภาษาสำหรับเด็กเล็ก
1,440 ฿

Going to School

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) ไปโรงเรียนกันเถอะ
120 ฿

Good Weather, Bad Weather

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะ
120 ฿

Is It Sweet?

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) หวานไหมจ๊ะ
120 ฿

Let’s Go on a Picnic

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) ไปปิกนิกกันเถอะ
120 ฿

My Family

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) ครอบครัวของฉัน
120 ฿

Take a Guess

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) ทายซิ ฉันคือใคร
120 ฿

Things I Like to Do

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) สิ่งที่ฉันชอบทำ
120 ฿

What are You Going to Wear?

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) แต่งตัวอย่างไรดีนะ
120 ฿

What’s in the Park?

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) อะไรอยู่ในสวน
120 ฿

What’s This Place?

What’s This Place?
120 ฿

Where are You Going?

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) จะไปไหนกันนะ
120 ฿

Where is My Family?

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) ทุกคนอยู่ที่ไหนนะ
120 ฿