A Forest Boy’s Prayer

คำอธิษฐานของเด็กชายชาวป่า

65 ฿

ชุด นิทานจับใจความตามแนวคิดของ Brain-based  Learning

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กๆ มีทักษะด้านการจับใจความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดยใช้กระบวนการตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based  Learning-BBL)

สำหรับนิทานเรื่อง “คำอธิษฐานของเด็กชายชาวป่า” เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นในป่าโดยมีครอบครัวอุรังอุตังเป็นผู้เลี้ยงดู เขาพบว่าตนเองมีพละกำลังน้อยกว่าพี่น้องอุรังอุตังมาก จึงเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แข็งแรงเหมือนอุรังอุตังตัวอื่นๆ  ระหว่างทางเขาพบอุปสรรคมากมายแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ในป่าจนถึงจุดหมายและได้ขอพรตามความตั้งใจ คำขอของเขาจะเป็นจริงไหมนะ

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: เฉินกว่านเจี๋ย แปลโดย: วัชภานี แซ่เฉาขนาด: 20x20 cm