ABC FUN Student Book 6

หนังสือเรียน ABC FUN 6

180 ฿

เรียนภาษาผ่านสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
The Most Professional Languages Learning Materials

ชุดหนังสือเรียน ABC FUN จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ เรียนภาษาอังกฤษจากสถานการณ์รอบตัว สอนคำศัพท์จากรูปภาพ ฟังการออกเสียงที่ถูกต้องแล้วพูดตาม พร้อมเพลงและคลิปวิดีโอ ประกอบการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

ในชุดประกอบด้วย หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ดีวีดี  และคู่มือครู ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดชั้นเรียน ให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 21x28 cm