Basic Handwriting for Preschool

พัฒนาลีลามือ 13 เส้นหรรษา

55 ฿

เตรียมความพร้อมด้านการเขียน เรียนรู้เส้นพื้นฐานครบ 13 เส้น
ฝึกการประสานสัมพันธ์มือกับตา กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• ฝึกเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้นมาตรฐาน จากง่ายไปยาก
• ฝึกเขียนลีลามือ โดยการลากเส้นตามรอยประตามทิศทางที่กำหนด เพื่อให้เกิดภาพที่สมบูรณ์
• พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม กระดาษเนื้อหนา คุณภาพดี

จำนวนหน้า 24 หน้า

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ K-KIDSขนาด: 21x28 cm