Brain Exercise Games : Colorful Dots

เกมหนูน้อยเก่งคิด : ต่อจุดสร้างสรรค์

1,300 ฿

เกมการศึกษาชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานการคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ช่วยพัฒนาความฉลาด สมาธิและเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตให้แก่เด็ก

สำหรับเกมหนูน้อยเก่งคิด ต่อจุดสร้างสรรค์ เด็กๆ จะได้ฝึกสังเกตสีของครึ่งวงกลมแล้วหาแผ่นตัวต่อที่มีจุดสีตรงกัน นำมาเรียงต่อกันให้ภาพสมบูรณ์ ฝึกการคิดยืดหยุ่น เรียนรู้จากการวางแผน ทดลองทำ และปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธี จนกระทั่งแก้ปัญหาสำเร็จ (EF)

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ K-KIDSขนาด: 33x43.5x3 cm