Brain Exercise Games : Shapes

เกมหนูน้อยเก่งคิด : รูปทรงหรรษา

1,300 ฿

เกมการศึกษาชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานการคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ช่วยพัฒนาความฉลาด สมาธิและเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตให้แก่เด็ก

สำหรับ เกมหนูน้อยเก่งคิด รูปทรงหรรษา เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องรูปร่าง รูปทรง ได้เรียนรู้เรื่องสี ได้ฝึกนับ ฝึกคิดแก้ปัญหาผ่านโจทย์ในกิจกรรมแต่ละแผ่น

 

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ K-KIDSขนาด: 43.5*33*3 cm