Brain Exercise Games : Tetris

เกมหนูน้อยเก่งคิด : ตัวต่อหลากสี

1,300 ฿

เกมการศึกษาชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานการคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ช่วยพัฒนาความฉลาด สมาธิและเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตให้แก่เด็ก

สำหรับเกมหนูน้อยเก่งคิด ตัวต่อหลากสี เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องพื้นที่ การหมุนรูป การประกอบรูป การวางแผนและคิดแก้ปัญหาอย่างหลากหลายด้วยองค์ประกอบที่จำกัด

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ K-KIDSขนาด: 33x43.5x3 cm