Brainy Box Game 1

เกมการศึกษา ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล 1

2,900 ฿

เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย

ภายในกล่องมี 10 เกม 9 ประเภท คือ เกมจับคู่ภาพเหมือน  เกมจับคู่ภาพกับเงา เกมจับคู่ความสัมพันธ์ เกมจัดหมวดหมู่ เกมฝึกลำดับ เกมเรียงลำดับ เกมภาพตัดต่อ เกมวางภาพต่อปลาย เกมการสังเกตรายละเอียดภาพ

ออกแบบมาให้สอดคล้องกับ 4 สาระที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เหมาะสำหรับใช้คู่กับแบบฝึก 4 สาระ