Colorful Cities

เมืองหลากสี พร้อมแนวทางจัดกิจกรรม

250 ฿

เมืองสีแดง เมืองสีเหลือง และเมืองสีน้ำเงิน  ตั้งอยู่บนภูเขา ผู้คนของเมืองทั้งสามไม่เคยไปมาหาสู่กัน จนกระทั่งวันหนึ่งมีลมพัดพาเมล็ดของดอกไม้สีน้ำเงินลอยไปยังเมืองสีแดง จนเกิดเป็นดอกไม้ “สีม่วง” ขึ้นมา ดอกไม้สีม่วงดอกนี้ จะนำการเปลี่ยนแปลงอะไรมาสู่เมืองทั้งสามบ้างนะ

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีและการผสมสีเพื่อให้เกิดสีใหม่ เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างและเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 

เป็นหนังสือนิทานปกแข็ง จำนวนหน้า 28 หน้า

พิเศษ!!! ซื้อนิทานบูรณาการสร้างเสริมความฉลาดทางพหุปัญญา เล่มละ 250.- แถมฟรีแนวทางจัดกิจกรรมฯ เล่มละ 150.-!

เมื่อใช้นิทานคู่กับแนวทางจัดกิจกรรมฯ สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ได้