Eat a piece of cloud

หนอนน้อยอยากโต

520 ฿/เล่ม

ชุด นิทานส่งเสริมสมรรถนะแสนสนุก  Big Book

หนอนน้อยอยากโตไวๆ เพื่อจะได้ขึ้นไปกินก้อนเมฆ เขาจึงกินอาหารจนร่างกายโตขึ้นๆ  แล้ววันหนึ่งร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไป

-ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา

-ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม จำนวนหน้า 24 หน้า