Friends of Shipu City

สามสหายแห่งเมืองซือพู

65 ฿

ชุด นิทานจับใจความตามแนวคิดของ Brain-based  Learning

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กๆ มีทักษะด้านการจับใจความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดยใช้กระบวนการตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based  Learning-BBL)

สำหรับนิทานเรื่อง “สามสหายแห่งเมืองซือพู” เป็นเรื่องราวของคุณวงกลม คุณสี่เหลี่ยม และคุณสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองซือพู วันหนึ่ง ขณะที่ทั้งสามออกไปเดินเล่น ก็พบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เมืองซือพูเกิดความเสียหาย ทำอย่างไรจึงจะทำให้เมืองซือพูกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะ

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: อูโปว่หลิง แปลโดย: อารียา แซ่ย่างขนาด: 20x20 cm