Fun Coloring-Big Animal

ระบายสีสร้างสรรค์ สัตว์น่ารู้รอบโลก

55 ฿

เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือในการจับดินสอ เรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ จีน พร้อมคำอ่าน ตามหน่วยการเรียนรู้พื้นฐานที่เด็กปฐมวัยควรรู้ ควบคู่กับกิจกรรมระบายสีรูปภาพ

พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม กระดาษเนื้อหนา คุณภาพดี จำนวนหน้า 24 หน้า