Going to School

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) ไปโรงเรียนกันเถอะ

120 ฿

เรียนรู้ภาษาจีนจากนิทานที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เล่าเรื่องด้วยโครงสร้างประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาจีน

สำหรับเรื่อง Going to School เด็กๆ จะได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปโรงเรียน ได้อ่านออกเสียงตาม แล้วยังมีกิจกรรมทบทวนอันหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน