Hello Mandarin Starter Textbook 2

หนังสือเรียนภาษาจีนกลาง ระดับเตรียมพร้อม 2

350 ฿

เนื้อหาประกอบด้วยบทสนทนานำเข้าสู่บทเรียน สอนคำศัพท์น่ารู้ หัดคัดเขียนตัวอักษรจีน พร้อมกิจกรรมท้ายบทที่หลากหลาย เช่น เพลงร้องเล่น เกมในห้องเรียน สติกเกอร์ บัตรภาพคำศัพท์ และคำถามชวนคิด

หมวดหมู่: , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: