Let’s Play in the Garden

เล่นสนุกในสวนผัก พร้อมแนวทางจัดกิจกรรม

250 ฿

คุณครูพาเด็ก ๆ ไปรดน้ำผักที่สวนผัก ซึ่งมีผักหลากหลายชนิด ทั้งยังมีหนอน และแมลงมากมาย
เด็ก ๆ จึงได้ศึกษาธรรมชาติ และเรียนรู้ถึงความเห็นอกเห็นใจระหว่างคนกับสัตว์

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว การพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
สามารถบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ ฉันรักต้นไม้ ฯลฯ

พิเศษ!!! ซื้อนิทานบูรณาการสร้างเสริมความฉลาดทางพหุปัญญา เล่มละ 250.- แถมฟรีแนวทางจัดกิจกรรมฯ เล่มละ 150.-!

เมื่อใช้นิทานคู่กับแนวทางจัดกิจกรรมฯ สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ได้

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: ยี่ว์หมี่ แปลโดย: อนุรักษ์ กิจไพบูลทวีขนาด: 21x 30 cm ปกแข็ง