Magical Hot Spring

บ่อน้ำร้อนมหัศจรรย์ พร้อมแนวทางจัดกิจกรรม

250 ฿

ในป่าแห่งหนึ่งมีบ่อน้ำซึ่งเป็นที่พบปะสังสรรค์ของสัตว์ทั้งหลาย จู่ ๆ บ่อน้ำนั้นก็กลายเป็นบ่อน้ำร้อน เมื่อพวกสัตว์
ลงไปแช่ ลายบนตัวก็เปลี่ยนไป พวกเขาจึงช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขให้ลายกลับมาเป็นเหมือนเดิม

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ และธรรมชาติรอบตัว
สามารถบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สัตว์โลกน่ารัก ธรรมชาติน่ารู้ ฯลฯ

พิเศษ!!! ซื้อนิทานบูรณาการสร้างเสริมความฉลาดทางพหุปัญญา เล่มละ 250.- แถมฟรีแนวทางจัดกิจกรรมฯ เล่มละ 150.-!

เมื่อใช้นิทานคู่กับแนวทางจัดกิจกรรมฯ สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ได้