Project Book : Kata, the Garbage Eater

แนวทางการจัดกิจกรรม ข่าต๋า

150 ฿

แนวทางจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลเสียของขยะที่มากเกินไป ฝึกคิดวิธีแก้ปัญหาและเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ สามารถบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกสวยด้วยมือเรา ตาวิเศษเห็นนะ ฯลฯ

แนวทางจัดกิจกรรมเล่มนี้ ใช้คู่กับนิทานเรื่อง “ ข่าต๋า” 

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 25x25 cm