Project Book : Magical Hot Spring

แนวทางการจัดกิจกรรม บ่อน้ำร้อนมหัศจรรย์

150 ฿

แนวทางจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ และธรรมชาติรอบตัว สามารถบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สัตว์โลกน่ารัก ธรรมชาติน่ารู้ ฯลฯ

แนวทางจัดกิจกรรมเล่มนี้ ใช้คู่กับนิทานเรื่อง “บ่อน้ำร้อนมหัศจรรย์” 

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 25x25 cm