Project Book : Teacher in Nature

แนวทางการจัดกิจกรรม ครูสอนออกกำลังในธรรมชาติ

150 ฿

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบต่าง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติน่าพิศวง ได้เรียนรู้ความรู้สึก แพ้ ชนะ จากการออกกำลังกาย รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักการแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม ได้เรียนรู้ว่าหากรู้สึกไม่สบายขณะออกกำลังกายควรทำอย่างไร  ได้เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลหากได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วย

เป็นหนังสือปกอ่อน จำนวนหน้า 24 หน้า

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 25x25 cm