The Lucky Train

รถไฟน้อยมาแล้ว

135 ฿/เล่ม

ชุด นิทานคณิตศาสตร์อ่านสนุก

รถไฟน้อยรู้สึกน้อยใจที่ไม่ได้ทำงานเหมือนกับรถไฟขบวนอื่นจึงออกไปเดินเล่นและได้พบผู้โดยสารที่ขอร้องให้เขาไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ รถไฟน้อยจะทำหน้าที่นี้ได้ไหมนะ

เด็ก  ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลข การเห็นคุณค่าในตัวเอง

พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม จำนวนหน้า 24 หน้า

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: เฝิงหวิน ภาพประกอบ : ถานหมิ่น แปล : วชิรญาณ์ ศรีเมืองขนาด: 25x25 cm