The Missing Water

เอ๊ะ! น้ำหายไปไหนนะ

125 ฿

ชุดนิทานทักษะชีวิตปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านนิทาน ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยความสนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะภาษา ได้ซึมซับแนวคิดที่ดีอันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับนิทานเรื่อง “เอ๊ะ! น้ำหายไปไหนนะ” เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของน้ำผ่านตัวละครอาบู ที่วันหนึ่งตื่นเช้ามาแล้วพบว่าในบ้านไม่มีน้ำเลย ไม่ว่าจากก๊อกน้ำ สายยาง หรือฝักบัว เขากับนกน้อยจึงออกตามหาน้ำที่หายไป

มาร่วมสืบไปกับอาบูว่า เราสิ้นเปลืองน้ำไปกับอะไรบ้าง เราใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยัง และมีวิธีใดที่เราจะประหยัดน้ำได้บ้าง

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: ณิชชาภัทร พรมสุวรรณขนาด: 25x25 cm