Warm on a Christmas night

คืนคริสต์มาสแสนอบอุ่น

65 ฿

ชุด นิทานจับใจความตามแนวคิดของ Brain-based  Learning

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กๆ มีทักษะด้านการจับใจความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดยใช้กระบวนการตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based  Learning-BBL)

สำหรับนิทานเรื่อง “คืนคริสต์มาสแสนอบอุ่น” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงและคุณย่าที่มีฐานะยากจนจึงไม่มีเงินสำหรับซื้ออาหารและของมาตกแต่งบ้านในวันคริสต์มาส พวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้คืนคริสต์มาสเป็นคืนแห่งความสุขและความอบอุ่นนะ

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ชิวฮุ่ยหมิง แปลโดย: ศรันยา เพิ่มสุขขนาด: 20x20 cm