What is That Sound?

ฟังซิ นั่นเสียงอะไร พร้อมแนวทางจัดกิจกรรม

250 ฿

เด็กน้อยได้ยินเสียงที่ดังอยู่รอบตัว จึงถามคุณแม่ว่านั่นคือเสียงอะไร คุณแม่จึงชี้ชวนให้สังเกตแล้วคิดหาคำตอบ

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงต่าง ๆ รอบตัว ฝึกการสังเกต คิดและเชื่อมโยงเสียงที่ได้ยินกับประสบการณ์ที่ตนเคยพบ สามารถบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เสียง ฯลฯ

พิเศษ!!! ซื้อนิทานบูรณาการสร้างเสริมความฉลาดทางพหุปัญญา เล่มละ 250.- แถมฟรีแนวทางจัดกิจกรรมฯ เล่มละ 150.-!

เมื่อใช้นิทานคู่กับแนวทางจัดกิจกรรมฯ สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ได้

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: เจียงผิ่นอี๋ แปลโดย: อนุรักษ์ กิจไพบูลทวีขนาด: 21x 30 cm ปกแข็ง