What’s their reason to wake up every morning?

ตื่นเช้าทุกวัน ไปทำอะไรกันนะ

450 ฿/เล่ม

ชุด นิทานเสริมประสบการณ์สาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 (นิทาน 4 สาระ) Big Book

-มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

-เด็ก ๆ จะได้รู้จักอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน หน้าที่และความสำคัญของอาชีพเหล่านั้น

-มีคำถามพัฒนากระบวนการคิดแทรกในแต่ละหน้าให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์หาคำตอบ

-สนุกสนานกับการทายเครื่องแต่งกายและเครื่องมือเครื่องใช้ของแต่ละอาชีพ โดยมีภาพเฉลยในหน้าถัดไป

-มี QR Code  สำหรับให้สแกนฟังเพลง ชมคลิปวิดีโอ และดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน