1100700012Where are You Going?

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) จะไปไหนกันนะ

120 ฿

เรียนรู้ภาษาจีนจากนิทานที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เล่าเรื่องด้วยโครงสร้างประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาจีน

สำหรับเรื่อง Where are You Going? เด็กๆ จะได้เรียนคำศัพท์จำนวน ชนิดของสัตว์ และกิริยาท่าทาง ได้อ่านออกเสียงตาม แล้วยังมีกิจกรรมทบทวนอันหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

หมวดหมู่: , , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 20x20 cm