เจ้าหน้าที่ กองบรรณาธิการ

  • ประสบการณ์ 5-8 ปี ด้านการเงินและการบัญชี
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี / การเงิน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ชอบงานที่ท้าทายและสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมเริ่มต้นได้