ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าพร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ส่งมาที่

  • หนังสือนิทานของเรา พิมพ์บนกระดาษคุณภาพดี สีสันสดใส เย็บเข้าเล่มอย่างดี คงทนต่อการใช้งาน
  • หนังสือเรียนและแบบฝึกเสริมทักษะของเรา พิมพ์บนกระดาษถนอมสายตาคุณภาพดี เนื้อหนา และใช้หมึกที่ปลอดภัยต่อเด็ก
  • ของเล่นไม้ทุกชิ้น ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก. 685-2540) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย
    ตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา (ASTM) และมาตรฐานยุโรป (EN71) ผลิตโดยใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ใช้สีและสารเคลือบที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำ (Water Based)
    และไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Non-Toxic)
  • ของเล่นพลาสติกและเครื่องเล่นสนามของเรา ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก. 685-2540)

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อเราได้ทาง

โทร : 02-062-4767 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

อีเมล : contact@kangxuan.co.th, kangxuan.thai@gmail.com

เฟซบุ๊ก : http://m.me/kangxuanthailand/