Fun Handwriting 2

ลีลามือหรรษา 2

64 ฿

• เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือผ่านการลากเส้นตามรอยประ
• ฝึกการบังคับทิศทางมือ ให้เด็กใช้มือทำงานที่ซับซ้อนได้คล่องขึ้น
• สอดแทรกความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติใกล้ตัวเด็ก
• เปรียบเทียบเส้นรูปแบบต่างๆ กับสิ่งที่เด็กคุ้นเคย กระตุ้นให้เกิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
• พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม กระดาษเนื้อหนา คุณภาพดี

จำนวน 32 หน้า

หมวดหมู่: , , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 21x28 cm