Little Tree’s Weather Diary

บันทึกของต้นไม้น้อย

135 ฿/เล่ม

ชุด นิทานคัดสรรแสนสนุก

ต้นไม้น้อยเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง เขาบันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านไปในแต่ละวัน ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่าง ๆ ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูฝน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว

เด็ก  ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องสภาพอากาศของแต่ละฤดูกาล

พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม จำนวนหน้า 24 หน้า

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ลิ่วเยว่ชุน ภาพประกอบ : อู๋รั่วเสียน แปล : กนกวรรณ เสโสขนาด: 21x28 cm