Delightful Thai Flowers

ชื่นใจ ดอกไม้ไทยสวยจัง

160 ฿

ชวนเด็ก ๆ มารู้จักดอกไม้ในประเทศไทยที่มีมากมายหลายพันธุ์ หลากสีสัน ผ่านเรื่องราวของมีนากับมานี สองพี่น้องที่มาเที่ยวสวนดอกไม้กับครอบครัว เขียนในรูปแบบของคำคล้องจอง เพื่อให้เด็กเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่อง ช่วยให้จดจำเรื่องได้ไว ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา  โดยเนื้อเรื่องได้จัดกลุ่มดอกไม้ตามสี เพื่อให้เด็กรู้จักสังเกตลักษณะของดอกไม้ที่แม้จะมีสีเดียวกัน แต่ก็มีรูปร่าง ส่วนประกอบ กลิ่น คุณประโยชน์แตกต่างกัน ดอกไม้บางชนิดในเล่มนี้เป็นดอกไม้ใกล้ตัวที่เด็กเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันและรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่บางชนิดเด็ก อาจจะไม่เคยพบเห็นหรือรู้จักมาก่อน เพื่อเปิดประสบการณ์ให้เด็กได้รู้ว่า ยังมีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่เด็กไม่รู้จัก และควรเรียนรู้

หมวดหมู่: , , , , , , เขียนโดย: ทิพย์วรรณ แสวงศรี ภาพประกอบโดย: เบ็ญจมาศ คำบุญมีขนาด: 25x25 cm