Let’s Go on a Picnic

นิทานสองภาษา (จีน-อังกฤษ) ไปปิกนิกกันเถอะ

120 ฿

เรียนรู้ภาษาจีนจากนิทานที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เล่าเรื่องด้วยโครงสร้างประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาจีน

สำหรับเรื่อง Let’s Go on a Picnic เด็กๆ จะได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่ต้องเตรียมเพื่อไปปิกนิก ได้อ่านออกเสียงตาม แล้วยังมีกิจกรรมทบทวนอันหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

หมวดหมู่: , , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 20x20 cm