Little Frog Concert

คอนเสิร์ตของกบน้อย

65 ฿

ชุด นิทานจับใจความตามแนวคิดของ Brain-based  Learning

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กๆ มีทักษะด้านการจับใจความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดยใช้กระบวนการตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based  Learning-BBL)

สำหรับนิทานเรื่อง “คอนเสิร์ตของกบน้อย” เป็นเรื่องราวของกบน้อยที่ชอบร้องเพลงมาก เขาจึงอยากจะจัดงานคอนเสิร์ตของตนเองเพื่อร้องเพลงให้เพื่อน ๆ ฟัง ก่อนที่จะถึงวันงานกบน้อยต้องเตรียมการมากมายตั้งแต่เช้าจนค่ำ จนทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย แถมยังพักผ่อนน้อย เมื่อถึงวันงานกบน้อยจึงไม่สบาย ไม่สามารถร้องเพลงได้ กบน้อยจะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: อูโป่วหลิง แปลโดย: วัชภานี แซ่เฉาขนาด: 20x20 cm