The Most Special Gift

ของขวัญสุดพิเศษ

65 ฿

ชุด นิทานจับใจความตามแนวคิดของ Brain-based  Learning

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กๆ มีทักษะด้านการจับใจความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดยใช้กระบวนการตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based  Learning-BBL)

สำหรับนิทานเรื่อง “ของขวัญสุดพิเศษ” เป็นเรื่องราวของเด็กๆ ที่อยากจะจัดงานวันเกิดให้คุณยาย พวกเขาจะเตรียมของขวัญพิเศษอะไรให้คุณยายนะ