Gold Brain Challenges 2

ฝึกทักษะการคิดลับสมอง 2

64 ฿

• บูรณาการความรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับเรื่องราวรอบตัวเด็ก เพื่อต่อยอดการเรียนรู้และประสบการณ์
• เด็กจะได้พัฒนาทั้งเรื่องภาษา จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผลและการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ สอนทักษะชีวิต
• ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส พร้อมสติกเกอร์ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ และทำให้เด็กสนุกกับการทำกิจกรรม
• พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม กระดาษเนื้อหนา คุณภาพดี

จำนวนหน้า 32 หน้า

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 21x28 cm