Pupu, The Magician

นักมายากลพูพู

65 ฿

ชุด นิทานจับใจความตามแนวคิดของ Brain-based  Learning

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กๆ มีทักษะด้านการจับใจความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดยใช้กระบวนการตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based  Learning-BBL)

สำหรับเรื่อง “นักมายากลพูพู” เป็นเรืองของ พูพู นักมายากลที่นอกจากจะเล่นมายากลเก่งแล้ว เขายังมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วย มาดูกันว่ามายากลของพูพูจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: อูโป่วหลิง แปลโดย: อารียา แซ่ย่างขนาด: 20ป20 cm