SMART BOX : Think

กล่องสร้างอัจฉริยะ : มิติสัมพันธ์

1,130 ฿

ในชุดประกอบด้วย
1. หนังสือสถาปนิกน้อยอาบู สำหรับประกอบกิจกรรม
2. บล็อกไม้ 9 ชิ้น

สถาปนิกน้อย อาบู (Abu the Architect)

อาบูอยากช่วยพ่อของเขาสร้างบ้านตามคำสั่งของพระราชา แต่เขาไม่เคยสร้างบ้านมาก่อน อย่างนี้ต้องให้เด็กๆ ช่วยแล้วละ ให้เด็กๆ ดูแบบบ้านแล้วคิดว่า จะวางบล็อกไม้อย่างไรให้ได้ตามแบบ กิจกรรมนี้จะกระตุ้นให้เด็กๆ คิดและเข้าใจความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมิติ (กว้าง ยาว สูง) มากขึ้น

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 24*24*4.5 cm หนังสือ : 20*20 cm